BADANIA DOTYCZĄCE KRADZIEŻY PRADU
WRAZ Z SZACOWANIEM WARTOŚCI KRADZIEŻY :