BADANIA Z ZAKRESU PRZESTĘPCZOŚCI KOMPUTEROWEJ
ORAZ EKSPERTYZY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH :