Na tym polega kryminalistyka –
trzeba się przyglądać i przyglądać, a gdy niczego nie można znaleźć,
trzeba się przyjrzeć jeszcze raz.
Kiedy do niczego się nie dojdzie, należy przyjrzeć się jeszcze dokładniej.

Jeffery Deaver
- Tańczący Trumniarz